Má mama Emu?

Spoznajte pohlavie svojho dieťatka rýchlo, jednoducho a včas.

BabyGen je genetický test, ktorý umožňuje určiť pohlavie plodu už od 10. týždňa tehotenstva
z krvi matky. Test má viac ako 99,5 % spoľahlivosť a je absolútne bezpečný pre matku aj dieťa.

Ako to funguje?

O pohlaví človeka rozhodujú tzv. pohlavné
chromozómy – X a Y. Ak je v bunke prítomná
dvojica chromozómov XX, ide o ženské pohlavie,
v prípade jedinca mužského pohlavia nachádzame
dvojicu XY. BabyGen dokáže identifikovať
prítomnosť chromozómu Y v krvi tehotnej ženy
veľmi citlivými molekulárnymi metódami
založenými na analýze DNA.

Prečo BabyGen

XX alebo XY

Pohlavie dieťaťa sa dá spoľahlivo určiť už
v skorých štádiách tehotenstva, v 10. týždni, vďaka
voľne cirkulujúcej DNA plodu, ktorá koluje v krvi
matky. V odobranej vzorke krvi sa následne sleduje
prítomnosť chromozómu Y. Ak sa vo vzorke
nachádza, ide o chlapčeka. Ak nie, mamička sa
môže tešiť na dievčatko.

Ako to prebieha

Rýchlo a efektívne

Je to jednoduché a bezbolestné. Stačí navštíviť gynekológa, ktorý budúcej mamičke odoberie vzorku krvi, uhradiť poplatok za vyšetrenie a počkať 5 dní na výsledok testu, ktorý má viac ako 99,5 % presnosť. Test nevyžaduje žiadne komplikované zákroky a nepredstavuje pre matku ani plod žiadne riziko.

Skúsenosti ľudí

Zuzana, 31, Žilina

„Nevedela som si predstaviť, že budem čakať na ultrazvuk. Rozhodla som sa (len zo zvedavosti), že chcem jednoducho vedieť, čo čakáme, a to čo najskôr! Príjemným prekvapením bolo, že výsledky testu mi z laboratória prišli veľmi rýchlo. Na našu Lucku sme sa teda mohli naozaj perfektne pripraviť.“