Má mama Emu?

Spoznajte pohlavie svojho dieťatka rýchlo, jednoducho a včas.

BabyGen je genetický test, ktorý umožňuje určiť pohlavie plodu už od 10. týždňa tehotenstva
z krvi matky. Test má viac ako 99,5 % spoľahlivosť a je absolútne bezpečný pre matku aj dieťa.

Ako to funguje?

O pohlaví človeka rozhodujú tzv. pohlavné
chromozómy – X a Y. Ak je v bunke prítomná
dvojica chromozómov XX, ide o ženské pohlavie,
v prípade jedinca mužského pohlavia nachádzame
dvojicu XY. BabyGen dokáže identifikovať
prítomnosť chromozómu Y v krvi tehotnej ženy
veľmi citlivými molekulárnymi metódami
založenými na analýze DNA.

Prečo BabyGen

XX alebo XY

Pohlavie dieťaťa sa dá spoľahlivo určiť už
v skorých štádiách tehotenstva, v 10. týždni, vďaka
voľne cirkulujúcej DNA plodu, ktorá koluje v krvi
matky. V odobranej vzorke krvi sa následne sleduje
prítomnosť chromozómu Y. Ak sa vo vzorke
nachádza, ide o chlapčeka. Ak nie, mamička sa
môže tešiť na dievčatko.

Ako to prebieha

Rýchlo a efektívne

Je to jednoduché a bezbolestné. Stačí navštíviť gynekológa, ktorý budúcej mamičke odoberie vzorku krvi, uhradiť poplatok za vyšetrenie a počkať 5 dní na výsledok testu, ktorý má viac ako 99,5 % presnosť. Test nevyžaduje žiadne komplikované zákroky a nepredstavuje pre matku ani plod žiadne riziko.

Skúsenosti ľudí

Renáta, 33, Nová Dubnica

„Keď som sa pred piatimi rokmi v 12. týždni tehotenstva spýtala na ultrazvukovom vyšetrení gynekologičky, či to bude chlapec, alebo dievča, pozrela sa na mňa akoby som bola z inej planéty. Vraj je to v tomto štádiu gravidity celkom nevhodná otázka, lebo vraj by musela mať zázračnú guľu. Skvelá správa pre budúce mamičky je, že toto je už minulosť.“