Odpovede ukryté v krvi

BabyGen je neinvazívne genetické vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v genetickom laboratóriu analýzou vzorky krvi matky. Štandardne sa pohlavie plodu zisťuje ultrazvukom, zvyčajne však až vo vyššom štádiu tehotenstva a s väčším rizikom nesprávneho výsledku.

BabyGen dokáže identifikovať prítomnosť chromozómu Y v krvi tehotnej ženy veľmi citlivými molekulárnymi metódami založenými na analýze DNA. V súčasnosti je najpresnejším prenatálnym testom pohlavia plodu, výsledok určí s presnosťou viac ako 99,5 %.*

* Výsledok je overený na viac ako 1500 retrospektívne aj prospektívne analyzovaných vzorkách tehotných žien.

BabyGen je molekulárny test na určenie pohlavia plodu


spoľahlivý
presnosť 99,5 %

rýchly
výsledok spravidla do 5 pracovných dní

včasný
dostupný
od 10. týždňa*

jednoduchý
klasický odber krvi

* V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.
Pred ukončeným 12. týždňom gravidity výsledok vyšetrenia pacientke laboratórium neposkytuje!Klinická indikácia

Vyšetrenie pohlavia plodu BabyGen môže byť v prípade výskytu zvýšeného rizika na pohlavie viazaných dedičných ochorení plodu indikované klinickým genetikom. Zvlášť pri podozrení na ochorenia ako: hemofília A, hemofília B, Duchenneova svalová dystrofia, Beckerova svalová dystrofia, červeno-zelená farbosleposť, ichtyóza viazaná na chromozóm X, agamaglobulinémia viazaná na chromozóm X, deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy.

V takomto prípade je však potrebné na požadované vyšetrenie použiť žiadanku pre klinickú genetiku. Žiadanku určenú na komerčné testovanie pohlavia plodu (za úhradu) v týchto prípadoch, prosím, nepoužívajte!